Carlsberg Byen bliver ingen skønhedsåbenbaring

Vi har i en periode kunne se på store flotte, tomme arealer midt i Carlsberg Byen. Her kunne fint anlægges bl.a. et par fodboldbaner, som der ikke er for mange af til de 8000 kommende indbyggere i Carlsberg Byen.

Men der er helt andre planer for arealet. D. 15.12.2016 slog Rådhuset de sidste søm i Carlsberg Byens udformning: Borgerrepræsentationen vedtog tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II”. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på ikke mindre end 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse.

Husejerforeningen havde også denne gang lavet et grundigt høringssvar, som ligesom andre høringssvar pegede på Carlsberg Byens manglende faciliteter, det massive byggeri med få grønne arealer. Og vi har peget på, at de 9 tårne er blevet tykke, grimme og tunge massiver – i modstrid med de slanke tårne, som der var lagt op til i den vindende arkitektkonkurrence.

Men det er synd at sige, at Husejerforeningens indsigelser har båret megen frugt:

Tårnene kommer, men Stadsarkitekten og forvaltningen har indset, at Niels Bohrs tårn er tungt og grimt, så i planen er tilføjet, at ”for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne”.

Det bringer minder om Vesterbros oprindelige spekulationsbyggeri, som kun blev tilladt, hvis der på facaden blev opsat gesimser og vinduesmarkeringer.

Husejerforeningen opfordrede generelt til tilpasning, så overgangen mellem de forskellige bebyggelser ikke bliver for voldsomme. Lidt er der kommet ud af det: Øverste etage på Ny Carlsberg Vej ud mod Jerichausgade trækkes et par meter tilbage, mens højden ud mod Carstensgade fastholdes i tillægget. Antal af kvadratmeter har åbenbart betydet mere end hensynet til omgivelserne.

Der gives kun lidt ved dørene, som det ses:

Ny Carlsberg Vej bliver én af de primære adgangsveje til Carlsberg Byen. Husejerforeningen har mange gange foreslået, at vejen blev udformet som en grøn akse. Sådan bliver det ikke. Der sløjfes godt nok en tilkørsel til en parkeringskælder, men ideen om en grøn akse bliver ikke realiseret. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at vejen er fredet. Og fastslår, at der skal laves cykelstier eller cyklistvenlig slibning, når Ny Carlsberg Vej genetableres. Vi må håbe, at fredningsmyndigheder vil godkende det, når den tid kommer!

Grønne arealer er der ikke blevet meget plads til i Carlsberg Byen, men et lille areal, hvor garagerne nu ligger, er det dog blevet til. Men nu vil kommunen indrette en tiltrængt børneinstitution. Husejerforeningen har foreslået, at legeplads bliver på og ved de grønne tage, men nej, det lille areal skal delvis indhegnes og bruges om dagen til glade børn. Det fremgår ikke af tegningerne, men er blevet listet ind ad bagvejen gennem en dispensationsansøgning, som er dukket op en uge efter vedtagelsen af lokalplanen.

Enkelte, positive ting skal dog nævnes:

  • Der bevares 3 træer mere bag Humleby/Carstensgade! Og der laves indkørsel til p-kælder fra Vester Fælledvej overfor Alsgade. Det aflaster dog Ny Carlsberg Vej noget.
  • Forvaltningen fastslår, at Europaskolen (som er en kommuneskole) skal afgive legeplads og sportshalsplads til beboere/foreninger i området.
  • Kildepladsen ved Halmlageret skal laves om til legeplads.
  • Cykelstien bag Carstensgade opgives på grund af ejerforhold og højdespring pt. men arealet reserves fortsat til formålet. Det betyder noget mere cykeltrafik gennem Carstensgade, men til gengæld ikke så mange gener bagtil.

Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme. For stemte: A, C, I og V. Imod stemte: B og Ø.

Opsummerende kan man sige, at Husejerforeningens bestyrelse og mange andre har lagt rigtig mange kræfter i diverse høringer og bestemt også i denne. Fremover kommer der nok en del nabohøringer om dispensationer etc. Som skrevet kom den første allerede en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Men meget er vi ikke kommet igennem med.

Man må konstatere, at alliancen mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune ikke har efterladt mange sprækker til demokratisk debat og påvirkninger.

Utallige møder, utallige henvendelser, utallige høringssvar, mange menneskers store indsats har givet beskedne resultater, men havde vi ikke gjort den indsats, kunne det have været gået meget værre.

På bestyrelsens vegne
Per Skovgaard Andersen

 

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Øystein
4 år siden

Tilslutter mig koret af begejstrede beboere. Godt gået kære bestyrelse, og hold fanen højt!

Signe
4 år siden

Tak for jeres store arbejde! Mvh Lu5

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x