Rottemøder

Vi er efterhånden mange i Humleby, der har haft problemer med rotter. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få has på de små skadedyr.

Efter en uges ferie i det Vestjyske opdagede jeg d. 22/11, at der var 10 huller i mit bed, som er på ca. 20 cm x 4 m ind mod naboen. Ved kontakt til kommunens rottefænger viste det sig, at han dagen forinden havde været inde hos dels naboen, dels genboen og sætte giftbokse op. Og det gjorde han så også hos mig. Jeg dækkede alle hullerne til for at kunne holde øje med, om rotten(erne) forsvandt eller kom igen. Og en god uges tid efter var der stadig ingen huller i bedet, og rottefængeren kunne heldigvis indsamle giftboksene igen.

Men – d. 10/12 var der så gravet 4 huller i bedet igen – 2 ind mod genboen, 2 ind mod naboen. Og genboen havde set en voksen rotte og en unge rende rundt – og på et tidspunkt klatrede den voksne op af den rose, naboen havde op ad muren til køkkenvinduet i stueetagen, hvor der sad en gennemsigtig beholder med fuglefoder. Vi holdt et rottemøde, genboen, naboen og jeg, og diskuterede, hvad vi havde set, og hvad vi kunne gøre. Eftersom det var lørdag, kunne vi ikke lige få fat i kommunens rottefænger; men vi aftalte at holde øjnene på stilke og prøve at holde øje med, hvor rotterne bevægede sig hen (og prøve at få gjort kål på dem, hvis vi kunne). Sidst på eftermiddagen kom genboen og fortalte, at de havde fået gjort (nogenlunde) kål på den voksne rotte – den havde dog formået at få slæbt sig ned i et hul.

Mandag d. 12/12 kom rottefængeren så og satte dels 2 klapfælder, dels en giftboks op hos genboen og hos mig. Og opfordrede os til at dække hullerne til – om ikke for andet, så for at stresse rotterne, så de gik i fælderne. Da jeg et par timer senere dækkede hullerne til, opdagede jeg, at der var gået en rotte i en af fælderne. Men samtidig så jeg en mindre rotte rende forbi og ned i et hul. Og da rottefængeren kom igen dagen efter og hentede den døde rotte og satte fælden op igen, så vi begge en rotte rende gennem et hul i jorden. Heldigvis gik den i fælden allerede efter et par timer. D. 14/12 tømte rottefængeren endnu en gang fælden, jeg dækkede alle huller til – og siden har der ikke været tegn på aktive rotter.

Så nu håber vi!!!

Men – det får mig jo til at tænke over, hvad vi kan gøre for at begrænse eller allerhelst undgå flere besøg af rotter?!

Vi skal opdage evt. rotter så hurtigt som muligt – dvs. selv om vejret måske ikke opfordrer til ophold i haven, så må vi alligevel trække frisk luft i haven mindst èn gang om ugen og samtidig checke for huller i jorden eller andre tegn på rotter.

Check nedløbsrørene: de skal slutte tæt til de brønde, de fører ned til. Rotter kan klemme sig gennem bittesmå utætheder – størrelsesorden en to-krone.

Kig på beplantningen. Det, der gror op ad muren, kan evt. bruges af rotter til at komme en eller flere etager op og på den måde give rotter adgang til steder, som vi ikke umiddelbart regner med. Vedbend er her den store synder, både som ”stige” og som skjulested.

Lad være med at fodre rotterne! Dvs. lad være med at fodre fugle. Dels kan rotterne klatre mere, end vi regner med; dels ”spilder” fuglene en del på jorden under fodringsstedet.

Og sidst, men ikke mindst: hjælp hinanden, hold naboer og genboer orienteret, aftal evt. fælles opsyn etc.

Ellen, Kü47

2 kommentarer til “Rottemøder”

  1. Fra en anden rottefænger har jeg hørt følgende:
    har du kaniner eller andre dyr i haven, må de ikke få eller have mad der.
    Nedfaldsfrugt skal fjernes meget hurtigt, fra æbler til andre bær.

    Der er til en artikel i Nabo!

Skriv en kommentar