Nyt om affaldsordning i Humleby

Bestyrelsen har haft møde med et par af Københavns kommunes medarbejdere i  Affald og Miljø.

Bestyrelsen fremførte nogle løsningsforslag til placering af containere til pap, plast og metal. Det var et konstruktivt møde og der blev lyttet til os. Politisk er det godkendt, at hvor pladsen er trang for renovationsbiler, må man se på andre muligheder end containere opstillet til hver enkelt matrikel.

Affald og miljø vil som udgangspunkt reorganisere aviscontainerne ved Carstensgades og Küchlersgades udmunding ved Vesterfælledvej. Vi kan se frem til, at nogle af aviscontainerne vil blive skiftet ud med containere til henholdsvis metal, hård plast og småt pap.

Da Københavns kommune skifter skraldefirma 1. maj 2016 vil ændringen først træde i kraft til den tid. Fremtidigt kan der også være mulighed for at etablere 1 nærgenbrugsstation eller 2 i forbindelse med vores nabos nybyggeri.

Primo 2016 får alle matrikler en mindre rød plastboks til indsamling af farligt affald, som kan være diverse batterier, maling, opløsningsmidler, spraydåser, kemikalieholdige væsker, elsparepærer og mindre elektronik – eksempelvis mobiltelefoner og elkedler. Den røde boks er ikke større end du kan have den i din kælder til udsætning på gaden til tømning, som vil ske hvert kvartal.

Inger

Husejerforeningens bestyrelse

4 kommentarer til “Nyt om affaldsordning i Humleby”

 1. Med 1 eller 2 nye container i min forhave er der ikke plads til.
  Aviscontaineren i Küchlersgade ved Vesterfælledvej bruger jeg meget til mine aviser. Hvis de fjernes skal så mine aviser smides i min almindelige affaldscontainer?

  Svar
  • Hej Christian.
   Der vil – indtil andet bliver aftalt med affald København – være aviscontainere ved Küchlersgades udmunding. Jeg henviser også til mit svar til Kasper, Je41.
   M.v.h
   Inger
   bestyrelsesmedlem

   Svar
 2. Hvis alternativet til en ekstra affaldscontainer foran mit hus er at jeg skal aflevere en ikke ubetydelig del af mit husholdningsaffald i bunden af Kuchlersgade og/eller at vores pladser og indkørsler i Humleby skal beskæmmes med flere containere og rod, arbejder vi så i dem rigtige retning? Er det ikke forholdsvis pænere at vi får en ekstra container ved hvert hus, hvor vi i forvejen forventer at der står affaldscontainer.

  Skulle vi ikke hellere arbejde på at få fjernet papirscontainerne i bunden af Kuchlersgade med en tredelt container (hvis en sådan findes) ved hver matrikel hvor vi også kan aflevere papir?

  Jeg ved godt hvordan jeg selv reagerer hvis papirscontainerne i Kuchlersgdae er fyldt, så gør jeg alt for at få plads til min sending. Jeg tager den i hvert fald ikke med hjem… Det resulterer i at det ikke er sjældent at folk efterlader poser med aviser etc. Forestil jer at vi får en metalcontainer hvor vi skal aflevere makreldåser og leverpostejs foliebakker. Kunne bestyrelsen ikke uddybe hvad der arbejdes på og med hvilke argumenter?

  Svar
  • Hej Kasper.
   Husejerforeningens bestyrelse arbejder på, at medvirke til en affaldsløsning, som sikrer Humlebys 235 bevaringsværdige huse med tilhørende lokalplan som en byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
   Husejerforeningens bestyrelse ser forskellige løsningsmodeller, eksempelvis dispensation for opstilling af flere affaldscontainere i Humleby,
   bevarelse og reorganisering af miljøstationenen ved Küchlersgade og Vesterfælledvej og er der muligheder for at etablere miljøstationer i det offentlige rum i forbindelse med vores nabo Carlsbergbyens byggeri; inddragelse af parkeringspladser kunne også være en mulighed – omend lidet ønskelig.
   Der er med Københavns kommune aftalt en løsning, hvor vi foran vore huse har en affaldscontainer til husholdningsaffald, ved Küchlersgades udmunding vil der blive opstillet containere til aviser, hård plast,metal og småt pap. Flaskecontaineren bliver fastholdt. Denne løsning med en mindre affaldsstation i det offentlige rum hilser husejerforeningens bestyrelse velkommen. Husejerforeningens bestyrelse har med Københavns kommune indgået denne aftale og vi er enige om, at aftalen
   kan tages op til en vurdering. Det er naturligt, at bestyrelsen inddrager husejerne ved en revurdering.
   Jeg oplever faktisk, at der er pænt og ryddeligt ved glas-aviscontainerne.
   M.v.h.
   Inger
   bestyrelsesmedlem

   Svar

Skriv en kommentar