Udkast til høringssvar vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4

Husejerforeningens bestyrelse har udarbejdet et første udkast til høringssvar vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4. Udkastet kan hentes her. Bemærk venligst at det er første udkast – og at vi vil arbejde videre med dokumentet frem til svarfristen d. 27. oktober.

Du kan give din mening til kende enten ved at kommentere i vores Carlsberg Byen Forum eller møde op til beboermødet d. 7. oktober.

Skriv en kommentar