Husk: Reception for “Hold Humleby Vedlige”onsdag d. 21. maj kl. 19.00

Husejerforeningen inviterer til reception for udgivelsen af den nye ”Hold Humleby Vedlige”. Med receptionen ønsker vi at markere det store arbejde, der er lagt i at udarbejde en ny, opdateret udgave af ”Hold Humleby Vedlige”. Fremmødte husejere vil få udleveret bogen på dagen – og Husejerforeningen vil være vært ved en øl eller vand.

Derudover vil vi gennemgå Husejerforeningens kommentarer til kommunens behandling af det kommende tillæg til lokalplansforslag og modtage input fra husejerne.

Receptionen foregår i Beboerhuset.

Skriv en kommentar