Indkaldelse til Husejerforeningens generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2014.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Humleby.

Tirsdag den 11. marts kl. 19 i Cafe Elefanten i loungen (samme sted som sidste år 1. sal)
Kaffe og kage serveres fra kl. 18.30

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Kvittering for januar kvartal 2014 skal forevises ved indgangen,
medmindre der betales via BS (tidl. PBS).
Husk – kun én stemme pr. hus.
Bemærk der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hent indkaldelsen her: Indkaldelse GF 2014 ver 1.7 (pdf)

Skriv en kommentar