Vesterfælledvej trafikomlægning august – november 2013

Nedenstående er modtaget fra Carlsberg Byen:

De to første varmeomlægninger til fjernvarme er nu snart overstået. Gl. Carlsberg Vej er åben igen, og Pasteursvej ved Maskincentralen er færdig uge 32.

Sidstnævnte er dog nu farbar i begge retninger, hvor der er angivet at biler fra syd mod Ny Carlsberg Vej skal holde tilbage for modkørende

Carlsberg Byen/NCC starter på Campusbyggeriet i dag, og i den forbindelse skal HOFOR fremføre varmestik m.v til det kommende byggeri. Det er en omfattende opgravning af Vesterfælledvej, dog vil nedenstående forsøgt opretholdt:

  • Dobbeltrettet trafik fra Vigerslev Alle til Angelgade med indsnævret vej og kombi cykel/gangsti
  • Ensrettet trafik fra Angelgade mod Nord til Ny Carlsberg Vej

Det desværre ikke muligt at lave vejen dobbeltrettet i hele arbejdsfeltet, men grundet vejens geometri, har det været muligt at dobbeltrette det første stykke ved byggeplads området. Dette indebærer samtidig også at størstedelen af den tunge trafik, vil forblive i dette område

Det er HOFOR det er ansvarlig for arbejdets udførelse og som sådan også dem der løbende vil skilte, og sørge for at afspærringer m.v opretholdes.

Trafikplan ifm. omlægning af Vesterfælledvej

Trafikplan illustration i fuld størrelse (PDF): Fjernvarmearbejder Vesterfælledvej medio august til medio november 2013 – trafikplan

Skriv en kommentar