Lidt om kloakkerne: Tilbud, forsikringsforhold, og hvem der har ansvar for hvad

Der bliver rodet og regeret i gader og kloakker,  og der blev snakket på Generalforsamlingen og skrevet en del i Nabo. Her er en opsamling fra Husejerforeningens Kloakudvalg:

Hovedledninger og stikledninger

Per Aarsleff er nu ved at være færdig med hovedledningerne i gaderne og stikledningerne frem til brøndene, og hvor brøndene ligger i baghaverne: Frem til husmuren.

Ledningerne er strømpeforet og derefter tv-inspiceret og kvalitetskontrolleret. Dér, hvor der er konstateret fejl, sker der en opretning i den kommende måned.

Det har kun ganske få steder været nødvendigt at grave op, heldigvis. Per Aarsleff yder 5 års garanti overfor HOFOR på arbejdet. Er der steder, hvor der konstateres en fejl på disse ledninger, kan Husejeren henvende sig til HOFOR, se deres hjemmeside.

Det eneste, der ikke er blevet strømpeforet er stikkene til gaderistene, da Københavns Kommunes Vejvæsen ikke havde penge til det, er der derfor problemer med vand ved ristene, så ring til Københavns Kommunes Vejafdeling.

Brønde og resten af stikledningerne

Stort set alle brønde er nu gennemgået, og der er foretaget et del rottereparationer i brøndene. Nu går ABC i gang med at strømpefore fra brønd til hus. De starter i Carstensgade. På grund af økonomien vil det tage et par år.

Regnvandsbrønden og stikkene hertil er husejerens. Specielt regnvandsbrøndene kan give rotteskader, hvis de ikke renses med jævne mellemrum. Husejerforeningen vil derfor opfordre til, at alle f.eks. under gaderengøringen i det gode naboskabs ånd bruger lidt tid på at hjælpe hinanden med en årlig rensning. Husejerforeningen betaler med glæde for at hver gade udstyres med en kloakrenser, som kan bestilles hjem hos Carl Møller på Vesterbrogade.

Tilbud til den enkelte husejer

Husejerforeningens bestyrelse kan ikke vejlede de enkelte husejere. Vi har ikke kompetence til det, og der er ikke to kloakforhold der er ens i Humlebyhusene! Derfor skal man også være forsigtig med at sammenligne tilbud direkte hus og hus imellem.
Hvad den enkelte skal have lavet afhænger af, om man har bad og toilet i kælderen, om kælderen er udgravet, om kloakrørene ligger åbent, og om kloakrørene er blevet udskiftet de senere år. Især hvis der er toilet i kælderen, skal man overveje en godkendte højtvandslukke. Man kan måske bruge oplevelsen forrige år ved skybruddet som indikation af, hvad der er nødvendigt.

ABC har givet 159 husejere et tilbud, det har været et kæmpearbejde for dem, så de har været lidt bagefter. Husejerforeningen har ingen holdning til, hvilket firma, man skal bruge, men hvis man ønsker en uvildig gennemgang, kan vi anbefale at tage kontakt til en sagkyndig, f.eks. Gaihede.

Husk, at hvis man tager to tilbud, så skal de være enslydende og sammenlignelige. Vi har hørt et par tilfælde, som har givet anledning til misforståelser: Der er blevet taget tilbud hjem på en renovering/strømpeforing af kloakken, som så er blevet sammenlignet med et andet tilbud om blot at reparere et par huller. Det svarer jo til, at sammenligne en reparation af et hul i taget med udskiftning af hele taget. Og man skal også være opmærksom på, hvordan man står bagefter forsikringsmæssigt:

Forsikring

De fleste huse har gamle kloakker, som teknisk set er udskiftningsmodne.

Der er selvrisiko på vores forsikring, derfor erstatter forsikringen kun 25 % af reparation ved pludselig opståede skade på gamle rør.

Hvis kloakken er ny, eller den er blevet strømpeforet, betragter forsikringsselskabet det som nye rør, og så erstatter forsikringen 100%, hvis der opstår skader. Det skal man tage med i betragtning, når man vurderer sine tilbud. Hvad der er klogt på den lange bane for den enkelte husejer, kan Husejerforeningen som sagt ikke rådgive om.

Håndværkerfradrag 

I skrivende stund er det ikke endeligt besluttet om sidste års ordning om fradrag på 15.000 kr pr voksen person i husstanden på arbejdsløn videreføres, men alt tegner til, at den bliver det. Men hvad der sker i en sen nattetime på Christiansborg er der jo ingen der ved. Der er ikke fradrag på tv-inspektion.

Autoriseret kloakmester

Selvom selvgjort kan være velgjort, så er det jo ikke sikkert, at forsikringsselskabet er enige. For hvad må husejerens selv lave? Ingenting er det korte og korrekte svar. Alt kloakarbejde kræver en autoriseret kloakmester.

Vi håber, at vi med disse informationer har hjulpet lidt til med overvejelserne i Humlebys små hjem.

Venlig hilsen Kloakudvalget

2 kommentarer til “Lidt om kloakkerne: Tilbud, forsikringsforhold, og hvem der har ansvar for hvad”

  1. Hej kloakudvalg
    Jeg har problemer med min regnvandsbrønd i baghaven. Selv ved mindre regnskyl står vandet i baghaven / kælder. Vores nye forsikring oplyste at de ikke dækker brud på gamle rør som er mistanken . I skriver i artiklen at de dækker 25%.? Jeg tænker at få tv inspiceret rørene og er i tvivl om jeg skal gå gennem forsikring eller selv få undersøgt og lavet.
    Vh. EMG 19

    • Hej Mikkel, som du beskriver det, er det næppe en pludselig opstået skade, men skyldes gamle rør, og så dækker forsikringen ikke. Den fejl, du beskriver, er nok den hyppigste forekommende i Humleby, og skal absolut laves. Hvis du ikke har fået foretaget TV-inspektion, så kunne du måske have glæde af en fuldstændig undersøgelse af hele dit system, så du ved, hvor du står. Du kan så efterfølgende få et tilbud. Få det endelig lavet i år, hvor du stadig har håndværkerfradraget. venlig hilsen Per, kloakudvalget.

Skriv en kommentar