Status for kloakprojektet

Københavns Energi´s entreprenør Per Aarsleff er færdig i Küchlersgade og de øverste gader i Humleby. Til februar kommer turen til Carstensgade og den nedre del af Humlebys gader. Der er behov for store maskiner, så der kommer midlertidig
P-forbud i de berørte gader. Husejerforeningen har entreret med ABC Kloak, som nu er færdig med at inspicere og reparerer alle gennemløbsbrøndene på nær nogle få, der ligger i baghaverne. Der har været mange reparationer. Rotterne har haft det lidt for godt indtil nu ! Selvom der har været en del overraskelser, så er det gået nogenlunde planmæssigt. Også økonomisk.  ABC er nu i gang med de huse, hvor husejerne har bestilt tv-inspektion. Selvom det ikke berører husejerforeningen direkte, så har vi hørt om en del skader også i den private del af kloakkerne. Gennemløbsbrøndene bruges til inspektion og rensning. De må ikke overdækkes eller spærres som det er sket enkelte steder, men tilbagemeldingen fra både KE og ABC er, at husejerne har været meget behjælpelige – Tak for det !

Mvh
Husejerforeningen

Skriv en kommentar