Fremkommelighed

Byggearbejder gør fremkommeligeden på gader og fortove besværlig og det gør sne og is også. Det er vanskeligt at undgå gener i forbindelse med byggearbejder, men hvis der tages behørigt hensyn til de omkringboende og trafikken, så må vi bære over med besværet og glæde os over at husene istandsættes.
Brandvæsenets køretøjer har været i aktion i Ernst Meyers Gade, så parkeringsproblemerne er blevet tydeliggjort, det henstilles at parkere tæt ved kantstenen selv om evt. sne besværliggør det.
Selv om kommunen har overtaget gaderne er det stadig den enkelte husejers pligt at holde fortovet ryddet, hvis en fodgænger falder på grund af is eller sne, er husejeren erstatningspligtig og manglende snerydning kan forhindre at der tømmes affald, det kan således skabe et problem for hele Humleby. 

Rydningen er for de fleste huses vedkommende  begrænset til blot 6 meter.
Det henstilles at vi alle sammen bidrager til Humlebys fremkommelighed, tag en opstrammer med og hyg dig med naboen medens fortovet ryddes for is og sne.

Mvh
Husejerforeningen

Skriv en kommentar