Kloakprojektet – første fase er gået i gang

Som I sikkert allerede har bemærket er Per Aarsleff så småt gået i gang med Kloakprojektet i Jerichausgade.

Det drejer sig om den del af projektet, som Københavns Energi står for sammen med Husejerforeningen: Strømpeforing fra hovedledningen i gaden ind til brøndene i forhaverne. I Jerichausgades ”bare ende”, hvor der ikke er forhaver, til skellet, dvs. i praksis 30 cm ind under huset.

Tidsplan

Jerichausgade:

  • Forarbejde: spuling og tv-inspektion fra mandag d. 20.8,  uge 34.
  • Strømpeforing uge 36 og 37.
  • Efterkontrol med tv-inspektion: uge 40

Freundsgade:

  • Forarbejde fra tirsdag d. 28.8,  uge 35
  • Strømpeforing: uge 37
  • Efterkontrol: uge 40

Küchlersgade:

  • Forarbejde fra mandag d. 3.9, uge 36 og 37
  • Strømpeforing: uge 38 og 39
  • Efterkontrol: uge 40

Alle øvrige gader i Humleby i foråret 2013, nærmere besked senere.

Selve arbejdet med strømperne, hulskæring og oppustning med damp sker uden opgravninger, da det bliver udført med små søde robotter, som farer fra rundt sammen med rotterne nede i kloakkerne, så der skulle ikke blive gener for husejerne, bortset fra at Per Aarsleff kan få behov for at føre tv-inspektionen i Jerichausgades bare ende fra baghaven hos enkelte huse. Per Aasleff kontakter de husejere, der evt. bliver berørt.

Men det er store maskiner på store biler, som Per Aarsleff arbejder med, derfor beder vi alle respektere, at der er parkeringsforbud i gaderne så længe arbejdet står på.

De næste år tager vi så fat på strømpeforing af de resterende rør fra brønd til hus, som ABC står for. Det bliver med meget mindre maskiner.

Det er Humlebys største anlægsprojekt siden foreningen blev bygget – og det mest usynlige! Til gengæld får vi rør, som kan holde 100 år og tilfredsstille vores forsikringsselskab.

Venlig hilsen
Husejerforeningen

Skriv en kommentar