Ny husforsikring

Op mod hovedforfald for vor husforsikring modtog ejerforeningen fra Codan varsel om en anseelig præmiestigning.

Forhøjelsen var primært begrundet i skybruddet sidste år samt øgede udgifter til genforsikring. Bestyrelsen var ikke tilfredse med stigningen og besluttede at indhente alternative tilbud.

Det viste sig, at vi kunne opnå et mere attraktivt tilbud hos Gjensidige. Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab. Efter noget tovtrækkeri er det aftalt, at forsikringen er flyttet med tilbagevirkende kraft per 1/7 2012.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skader, der skal dækkes af forsikringen.

Skriv en kommentar