Tegninger af vandafledningen i Humleby

Tegningerne af kloakkerne i Humleby med indtegnet strømpeforing af HOFORs stik, samt de strømpeforinger, som ABC-kloak pr. 1. november 2013 har lavet for Husejerforenignen.

2 kommentarer til “Tegninger af vandafledningen i Humleby”

  1. Hej Poul, god pointe!
    Vi kan jo også have en interesse i, at forsikringsselskabet ser, at der er gjort en indsats også privat.
    Men det kræver jo nok, at vi kan lokke én eller anden til at hjælpe os. Vi kan jo ikke forlange, at ABC gør det, og Gaihede er dygtige, men bestemt ikke gratis. Vi tager det op i bestyrelsen.

  2. Godt med opdaterede tegninger over afløbsledninger mm.

    Heraf fremgår også, hvilke ledninger, ABC har renoveret for de enkelte husejeres regning , men hvordan registreres de huse, hvor et andet firma end ABC har foretaget den nødvendige strømpeforing/ledningsudskiftning?

Skriv en kommentar